VÆR STOLT AV DET NORSKE OG LOKALE
Vi vet også at dine kunder blir mer og mer opptatt av lokal- og kortreist mat, og derfor ønsker Nortura PROFF å gjøre det enklere for deg å sette lokalmat på menyen.

Vi har 17.214 stolte bønder fordelt over hele Norge og 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker. Det betyr at vi har produsenter og produksjonsanlegg nær deg, som igjen gjør veien fra beite til bord kort.

MATFYLKE # 1
Matfylket Rogaland er et av landets største landbruksfylker, både når det gjelder dyrehold og kulturbeite. Spesielt Jæren er kjent for stor landbruksaktivitet, og er et av Norges beste landbruksområder preget av flatt landskap med store jorder.

Rogaland er omgitt av hav og vakker natur, og har gode klimatiske forhold som gir spesielt gode vekstvilkår for grasproduksjon og kulturbeite. Dette byr på ypperlige beiteforhold for storfe og småfe, og her fungerer naturen nærmest som en garantist for deilig og smakfullt kjøtt.

FOREDLING PÅ VESTLANDET
Råvarene blir slaktet og foredlet i Egersund og Forus. Nortura Egersund ligger i Eigersund kommune og driver med slakting og skjæring av storfe. Nortura Forus er norsk kjøttindustris største arbeidsplass med ca. 600 ansatte fordelt på over 37 nasjonaliteter! Kvalitet, matvaresikkerhet, dyrevelferd- og dyrehelse er grunnpilarene i vårt arbeid.

STOLTE BØNDER
Torres Bore driver Teigen samdrift i Bore i Rogaland. Hans gård har vært i familien de siste 400 årene og ligger flott til omringet av grønne jorder så langt øyet kan se og med kystlinjen et steinkast unna. Der bor han sammen med sin kone og tre barn, og er fullt opptatt med både storfe og gris. Hans ammedyr er ute og beiter nesten hele året rundt og alle dyrene får det beste stellet de kan ønske seg.

Alle råvarene er kortreist, og blir foredlet på Forus eller i Egersund. Dette er én av 2.869 stolte bønder fra Agder og Matfylket Rogaland som hver dag jobber for å levere det beste området har å by på.