Blogg

Lam frå Hardanger

Vi har verdens beste lam i Norge – med en helt unik historie! Gilde har lammeprodukter fra Lofoten, Trollheimen, Fjordfylket og Hallingskarvet. Vi har lam av villsau fra Helgelandskysten. Og nå får vi også endelig lam fra Hardanger! Her får vi tilgang til 22.000 sunne og friske lam rett fra fjellbeite, engasjerte bønder som tar vare på dyra og kyndige hender på Sandeid som foredler produktene. Vi har besøkt bøndene på Brattespe i Hardanger.

"Små besetniger gir god kvalitet"

De fleste forbinder Hardanger med flott natur, epletrær, bratte fjellsider og fjorden som snor seg innover landskapet.
Nasjonalromantikk og brudeferd…Hardangerområdet har godt, næringsrikt jordsmonn. Mye nedbør gir frodig natur og de høye fjellsidene gjør at dalen holder godt på varmen. Regionen har veldig mange små gardsbruk som driver med sau. Små besetninger gir god kvalitet og bonden har mulighet til tett oppfølging av hvert enkelt dyr. Nortura har 200 sauebønder som holder til i området Jondal – Eidfjord – Ullensvang – Ulvik - Granvin – Kvam og Odda, og som leverer til serien «Lam frå Hardanger». 

Lammebønder frå Hardanger

Vi var på besøk hos 2 av familiene som driver med sau; Silje Brattespe og Marius Opedal, og Bente Bjørklund Meland og Frode Meland. Silje og Marius driver gården Brattespe, som ligger 18 km nord for Odda i Ullensvang herad (Ullensvang er en av de kommunene i landet som bruker betegnelsen «herad» i stedet for «kommune».) Gården har vært drevet i flere generasjoner. – På Brattespe er det bratt! Vi tror det gir gode lam med ekstra sterke bein og lavt fettinnhold, sier Marius. Silje og Marius tok over gården i 2014 og har 150 lam. De er ROS-premierte bønder, noe som vitner om høy kvalitet på både drift og dyr.

– Hva mener dere gir god kvalitet på kjøttet?
– Det er sammensatt, men aller viktigst er trivsel for dyra, gode beiter og godt avlsarbeid. Dyra trives i mindre besetninger. De får god oppfølging, selv når de
er ute på beite. Gode beiter er helt essensielt. Det at man har nok områder dyra kan beite på, slik at man kan flytte dyra til et nytt område før det er tomt der de er, er viktig for oss. At noe av beitet er snødekket i begynnelsen, slik at det hele tiden kommer nytt, ferskt gress frem, er ideelt. Stort areal for få dyr er det beste, forteller de.

Beiter på Hardangervidda

 Lam frå Hardanger beiter på Hardangervidda og i området rundt Folgefonna, fra jonsok (24.6.) til første helg i september. Før dette, i mai måned, går de på innmarksbeite i nærheten av gården. Bøndene på Brattespe går i 6 timer sammen med dyra sine inn til seteren Litleos. I løpet av sommeren ser de til dyrene med jevne mellomrom. Det er beitelag som sørger for dette. 
– Generelt har vi lite svinn, da det er lite eller ingen rovdyr i dette beiteområdet, sier Karluf Håkull fra Nortura medlem, som er rådgiver i området.
Når lammene hentes hjem på høsten, så drives de over fjellet tilbake til gården. Dette tar 2-3 dager og alle store og små deltar på dette. Dyrene blir da sortert når de kommer hjem – og lammene som skal slaktes går rett på slaktebilen.


Riktig vinterfôring

På Brattespe kjøper de ikke rundballer, men høster sitt eget fôr. De velger å høste vinterfôret tidlig for å få god kvalitet og høyt næringsinnhold.
– Hvis vi tar gresset når det "skyter", har det best næringssammensetning. Hadde vi ventet lenger, hadde vi fått mer, men med mindre næring i. Vi velger å høste vårt eget fôr, for da har vi kontroll på kvaliteten, sier Silje og Marius.
De tar også prøver av jordsmonnet, for å vite sammensetningen av vitaminer og mineraler i fôret. Dersom det er stoffer som mangler, gir de dyrene tilskudd av dette. De dyrene som blir igjen på gården etter beiteperioden, går ute til i oktober. Det er viktig å ha fokus på bra avl hvis man skal få fine lam.
Det er kun mødredyrene som får kraftfôr gjennom vinteren, mens lammene ikke får dette.

Foredling på Sandeid

På fabrikken på Sandeid i Vindafjord kommune, slaktes og skjæres lammene ned av kyndige hender. Her foredles lammene ned til de beste stykningsdelene og pakkes klart til kundene. Nortura Sandeid er en liten, men effektiv fabrikk med 68 ansatte. – Jeg leder en engasjert gjeng med vinnerinstinkt, forteller fabrikksjef Britt Randi Stokkevåg på Nortura Sandeid. Mine folk vil gjerne være best – Det er mye yrkesstolthet her, og alle ønsker å bidra til et godt resultat. Vi satser også på høy trivsel. Folk her er opptatt av arbeidsplassen sin og arbeidsmiljøet. De har det kjekt i lag og tar vare på hverandre, sier Britt Randi.


Kulinarisk team inspirerer deg

Birger Frimo er kaptein på Nortura PROFF sitt kulinariske team. Han får ikke fullrost råvarene. «Lam frå Hardanger er en fantastisk råvare. Den karakteristiske smaken av norsk lam som har beitet ute i frisk luft, er suveren!» Birger har utviklet en rekke oppskrifter med lam frå Hardanger. La deg inspirere til å sette Lam frå Hardanger på menyen!

Oppskriftene finner du her

Om bloggen

Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi er Nortura PROFF, Norges ledende leverandør av kjøtt og egg til storkjøkkenmarkedet, og dette er vår blogg.

Sulten på mer PROFF?

Kategorier

Nyheter fra Nortura