Blogg

Informasjon til våre kunder som fortsatt er drift (oppdatert 23.3.2020)

Korona-pandemien har dessverre rammet vårt marked hardt - og vi får alle sammen holde motet oppe.

Tiltak
Vi i Nortura har fortsatt fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til markedet. Dette medfører i den situasjonen vi er nå, å omprioritere de ressursene vi har. En rekke av våre ansatte i Nortura PROFF som vanligvis har andre oppgaver, bidrar derfor nå på våre fabrikker.

Nortura gjennomfører også en rekke tiltak for å hindre at vi havner i en situasjon som vil gå ut over vår produksjonskapasitet. Du kan lese om tiltakene her: http://www.nortura.no/aktuelle-saker/informasjon-om-korona/.

Våre salgskontor er betjent som normalt og kan fortsatt nås på tlf. 955 18 500. Ta gjerne kontakt med oss for rådgiving og hjelp.

Varetilgang
Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til markedet. Det er satt en sentral beredskap og vi følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjennomføres.

Vi er ikke i ferd med å gå tomme for varer - og produksjonen vår går som normalt. Vi vil også tilpasse vårt sortiment til de segmentene som fortsatt har drift, slik at disse sikres levering.

Logistikk og bestillinger
Vi minner om at Nortura PROFF opprettholder vanlige rutiner for bestilling og levering. Dersom situasjonen endrer seg, kan det gjøres endringer i rutene hos våre grossister. Grossistene vil selv informere de kundene som blir berørt av dette.
 
Her finner du en oppdatert oversikt over kontaktpersoner hos Nortura PROFF
Finner du ikke din vanlige kontaktperson her, ta kontakt med en av de som er på jobb i samme region, så hjelper vi deg. 

Region Nord
Per Ove Jakobsen - Regionsjef 
tlf. 480 08 412 - per-ove.jakobsen@nortura.no

Svein Arne Gulaker - Midt-Norge
tlf. 950 44 435 - svein.arne.gulaker@nortura.no

Øyvind Hjelme - Nord-Norge
tlf. 905 04 895 - oyvind.hjelme@nortura.no

Region Vest
Trond Lien - Regionsjef 
tlf. 924 98 980 - trond.lien@nortura.no

Kenneth Austrheim - Rogaland 
tlf. 952 11 010 - kenneth.austrheim@nortura.no

Martin Haugsvær - Hordaland 
tlf. 415 66 395 - martin.haugsver@nortura.no

Roy Vedlog - Møre og Romsdal, Sogn & Fjordane 
tlf. 993 09 754 - roy.vedlog@nortura.no

Region Øst
Vidar Nilsen - Regionsjef 
tlf. 959 32 369 - vidar.nilsen@nortura.no

Åsmund Hoftun - Buskerud, Oppland og Hedmark
tlf. 905 05 204 - asmund.hoftun@nortura.no

Atle Gysland - Agder, Vestfold og Telemark
tlf. 980 10 491 - atle.gysland@nortura.no

Region Stor-Oslo
Svein Erik Laudal - Regionsjef
tlf. 905 56 608 - svein.erik.laudal@nortura.no

Anita Grønning - Stor-Oslo, inkl. Drammen
tlf. 415 54 382 - anita.gronning@nortura.no

Vigdis Håkensen - Stor-Oslo, inkl. Drammen
tlf. 992 33 025 - vigdis.hakensen@nortura.no

Servicehandel
Vibeke Stensrud tlf. 905 10 291 - vibeke.stensrud@nortura.no
Lars J. Karlsen - tlf. 995 07 745 - lars.j.karlsen@nortura.no

Sentrale kontaktpersoner
Kjedesjef grossist: Siri Okstad Malmo
tlf. 478 87 748 - siri.malmo@nortura.no

Kjedeavdelingen: Sondre Nygaard 
tlf. 958 30 977 - sondre.nygaard@nortura.no

Kommersiell avdeling: Jan Arstad 
tlf. 481 50 855 - jan.arstad@nortura.no

Pressehenvendelser: Eskil Pedersen 
tlf. 468 52 660 - eskil.pedersen@nortura.no

Om bloggen

Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi er Nortura PROFF, Norges ledende leverandør av kjøtt og egg til storkjøkkenmarkedet, og dette er vår blogg.

Sulten på mer PROFF?

Kategorier

Nyheter fra Nortura